1.   Disclaimer voor de website

Wanneer u op onze website komt, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar u twijfels over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor jou van belang kan zijn.

1.1 Aanwezige informatie op de website

Hoewel Bicibo.nl in hoge mate aandacht besteedt aan deze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld. Bij twijfel raden wij u aan altijd eerst contact met ons op te nemen.

1.2 Auteursrechten

Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan Bicibo.nl. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Bicibo.nl is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.

1.3 Rechten

Aan de informatie op de website van Bicibo.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

1.4 Wijzigingen

Bicibo.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Ook bij het aankopen van producten via de website raden wij aan om onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te bekijken.

1.5 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bicibo.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bicibo.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Hebt u nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@bicibo.nl  l  0342-476529
Bosweg 17 l 3781 NG l Voorthuizen
KvK Nr. 78708257 l btw-Nr. NL003368811B64